CreditKasa

Rychlé peníze online, pro Vás a bez starostí

žádné poplatky za převod peněz
Rychlé a bezpečné
Z pohodlí Vašeho domova
Částka a délka splatnosti
1 000

1000

20000

7 dní

1

30

Den splatnosti úvěru
30.04.2017
Úvěr:  1 000 Kč
Poplatek:  140 Kč
Celkem splatíte:  1 140 Kč
Roční úroková sazba:  730.0%
RPSN:  92621.7%

Jak získat peníze?

Vytvořte si svůj klientský účet
Požádejte o úvěr ve výši částky, kterou potřebujete
Získejte peníze

Základní požadavky

Věk 18 let
Naskenované kopie dokladů
Vlastnit bankovní účet

Kontaktní informace

Klientské centrum: 222 267 460 Oddělení pohledávek: 234 261 887

Pracujeme od pondělí do pátku: 8:00 do 20:00 hodiny
Klientské centrum: info@creditkasa.com


Oddělení pohledávek: pohledavky@creditkasa.com

CreditKasa s.r.o., Hradecká 2526/3, PSČ 13000 Praha 3 – Vinohrady /

Na této adrese nelze žádat o úvěr osobně!

Kalkulace RPSN

Příklad: Pokud si u naší společnosti půjčíte 1000 Kč na 1 den, kdy výše RPSN je 137640.8% , Roční úroková sazba je 730.0% a úrok za jeden den činí 2% z vypůjčené částky je kalkulace následující: (1000 + 20Kč (2%) * 1 den) = 20 Kč, činí tedy celková splatná částka ke dni splatnosti úvěru 1020 Kč. Klientovi může být vydán úvěr a může jej použít na neomezenou dobu, úvěr může být podle Smlouvy o úvěru prodloužena automaticky pokud klient uhradí minimální platbu a to o stejné období splatnosti, jako bylo sjednáno ve Smlouvě o úvěru.

Důsledky nesplácení

V případě, že se dostanete do prodlení s plněním Vašich peněžitých závazků ze smlouvy o spotřebitelském úvěru bude společnost Credit Kasa s.r.o. oprávněna vůči Vám uplatňovat tyto nároky: a) zákonný úrok z prodlení ve výši reposazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, b) smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za každý den prodlení, která nepřesáhne součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč, c) účelně vynaložené náklady vzniklé společnosti Credit Kasa s.r.o. v souvislosti s prodlením klienta. Společnost Credit Kasa s.r.o. má v případě porušení Vašich povinností dle smlouvy o spotřebitelském úvěru dále právo jednostranně odstoupit od Smlouvy o úvěru a/nebo Vás vyzvat ke splacení celého úvěru, úroků za celkovou dobu využití úvěru a navíc dalších plateb k datu stanovenému společností. Pokud se ocitnete v prodlení se splácením Úvěru nebo jeho části, budete o této skutečnosti neprodleně informován ve Vašem uživatelském účtu a Společnost Vám zašle písemné upozornění na vznik prodlení s výzvou k zaplacení dlužné částky. V upozornění Vám bude poskytnuta dodatečná lhůta k zaplacení, která činí třicet (30) dní ode dne doručení upozornění. Po uplynutí dodatečné lhůty 30 dní ke splnění závazku po splatnosti Vám může Společnost odeslat 2. upozornění na prodlení s výzvou k zaplacení nebo může přistoupit k uplatnění úvěrových opatření (ukončení nebo zesplatnění celého úvěru). Současně je Společnost kdykoli po uplynutí této doby oprávněna předat vymáhání svých pohledávek vůči Vám nebo realizaci kterýchkoli úkonů při vymáhání svých pohledávek vůči Vám třetím stranám.

Dopad na kreditní hodnocení uživatelů

V případě, že klient nereaguje na opakované výzvy k uhrazení pohledávky, pak ho můžeme za pozdní nebo neúplně splacení úvěr nahlásit do úvěrových registrů, což zhorší jeho kreditní hodnocení v případě budoucích žádostí o úvěr u jiných finančních institucí.

Kontaktní údaje společnosti

CreditKasa s.r.o. , IČ: 048 23 541, Hradecká 2526/3, Vinohrady, Praha 3, PSČ 130 00, Tel. 222 267 460, info@creditkasa.com