Úvěr a splacení

·
·

·

·
100 000 korun
za 0,05% denně