dle § 92 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“)